Vrugtekratte en pakhuispalette is ons besigheid.
Lede van die beslote korporasie is Sarel Cilliers en Charles King

DIE DOEL VAN ONS BESLOTE KORPORASIE

Ons doel is om kwaliteit vrugtekratte en pakhuispalette te vervaardig en te verskaf aan die vrugteboere en inmaakfabrieke in die Wes-Kaap. Asook om op n deurlopende basis n herstel- en instandhoudingsdiens van bogenoemde produkte te lewer.

VISIE

Ons visie is om die beste kwaliteit vrugtekratte en pakhuispalette te verskaf aan al die betrokkenes in die vrugtebedryf in die Wes-Kaap.

Ons beoog ook om n uitstekende kwaliteit instandhoudings- en hersteldiens van vrugtekratte en pakhuispalette te lewer.

FISIESE ADRES

Ons besigheid word bedryf vanaf Ashton Industriële gebied.

BYDRAE VAN PERSOONEELKUNDIGHEID EN VAARDIGHEDE

Beide die bestuurslede van Probins Verhurings BK beskik oor uitgebreide bestuurs- en bedryfskennis en vaardighede.

Mnr Sarel Cilliers: Finansiële- en administratiewe bestuurder was vir meer as 20 jaar verbonde aan n kooperatiewe wynmakery as sekretaris/administratiewe bestuurder.

Mnr Charles King: Industriële bestuurder was vir 40 jaar n vrugteboer. Hy beskik oor besonder ontwerpers- en vervaardigingsvaardighede.

Die res van die werknemers bestaan uit n werkswinkel toesighouer, n goed opgeleide vurkhyser operateur en 11 ambagslui.

Al ons werknemers het indiensopleiding ontvang en is al sedert die ontstaan van ons besigheid in ons diens. Almal is permanent aangestel en ontvang byvoordele.

Kopiereg . Robertson Valley Technologies